spreading happiness

Support the children in Gaza

Thousands of children need our help

WPForm's demo for Client

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Whow We Are

Welcome to One Child At A Time!

At One Child At A Time, we are dedicated to making a positive impact on the lives of children in Gaza. Amidst the ongoing challenges and hardships faced by the community, our mission is to provide support, assistance, and hope to the children who need it the most.

As we navigate through the complexities of the current situation in Gaza, we remain committed to our core values of compassion, resilience, and empowerment. Every child deserves the opportunity to thrive, and we believe that by coming together as a global community, we can make a difference, one child at a time.

Initial Plan 200,00 kr. / Month

Be the change you wish to see in the world

Your contribution can make a world of difference in the lives of children in Gaza. With your support, we can continue to provide essential resources, education, and hope to those who need it the most.

Get in touch

Let's talk

Join us in our journey to make a meaningful difference in the lives of children in Gaza.

Call Us

Phone. +45 25 11 93 12

Email Address

info@onechildatatime.dk

Head Office

Strandvejen 181 | 2900 Hellerup | Denmark

Contact Form Demo

Fundraising Campaign

Show your support and make a difference

Hello, my name is Sabrine, i am 25 years old, living in Germany and i am raising money on behalf of the CareForGaza campaign.
The team of CareForGaza is located in Gaza and has been looking for a better way of raising donations to directly help displaced families in Gaza.

CareForGaza is run by Muhammad and he has been actively working on the voluntary initiative for a few years, whether it is with the distribution of cash, food or other supplies needed like medicine or clothes.

fAQ

Ofte Stillede Spørgsmål

Vi er stolte over at kunne sende 100 % af dit bidrag til Gaza, uden administrative udgifter. Det kan vi gøre fordi vi bruger midler indsamlet via private donationer til at finansiere vores allerede lave administrative udgifter. Alle tilknyttede til foreningen i Danmark samt vores partner i Gaza arbejder frivilligt, hvilket bidrager med at reducere antallet af udgifter forbundet med hele vores arbejde.

Privatlivspolitik og cookies

Dette websted udbydes af
One Child at a Time Strandvejen 181, 2900 Hellerup CVR-nr. 37572039

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne tilknytte dig til det sponsorat. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Alle data behandles iht. Persondataloven.

Personoplysningerne registreres hos ”One Child at a Time” og opbevares i 5 år efter ophævelsen af sponsoratet, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor sponsoratet er ophævet, hvorefter oplysningerne slettes.Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.

Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Bestyrelsen af foreningen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på onechildatatime.dk er Jihad Taha, bestyrelsesmedlem, som kan kontaktes på info@onechildatatime.dk
Oplysninger afgivet til onechildatatime.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med oprettelse af sponsorat og ved at du har godkendt dette. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos ”One Child at a Time” har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til ”One Child at a Time” via e-mail info@onechildatatime.dk
Enhver tvist mellem foreningen og sponsoren afgøres under dansk lovgivning.

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På onechildatatime.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som sponsor kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Abonnementsbetalinger som f.eks. fast månedlig donation, medlemskab eller sponsorat:
Til abonnementsbetalinger – i tillæg til ovenstående handelsbetingelser
Betalingskort: Hver gang, der trækkes et nyt beløb på det kortnummer, du har registreret – f.eks. månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt – vil du automatisk modtage en e-mail med en kvittering.

Betalingskort: Ved ændret kortnummer vil du automatisk modtage en e-mail med besked om, at den seneste betaling ikke kunne lade sig gøre. Du vil derpå være nødt til at tilmelde dig den automatiske betaling på ny.

Betalingskort: Hvis du ønsker at opsige en automatisk betaling (f.eks. et sponsorat som trækkes månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt på dit kort), skal du henvende dig til os på e-mail (info@onechildatatime.dk)

Du bedes i den forbindelse oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Opsigelsen skal finde sted senest 2 uge før du næste gang skulle have betalt.

Betalingskort: Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik, vi modtager din første indbetaling. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.
Fortrydelsesretten på donationer og sponsorater er 14 dage.

Donate today and be a part of creating a brighter future for every child.

Contant Us

© 2024 One Child at a Time | CVR: 37572039